Släng skräpet i containern där det ska vara!

Inte helt sällan ser vi överfulla släpkärror, kombibilar med öppna bakluckor och takräcken överlastade med bråte. Allt som oftast på väg till någon sortergård för att återvinnas och deponeras. Att döma av storleken på avfallet är det inte osannolikt att det kommer från större renoveringar där stora mängder trä, isolering, tegel, bruk och andra byggmaterial har slängts ut från någon byggnad.

Det är dags att vi slutar lasta våra bilar överfulla. Olycksrisken är stor. Väldigt stor. Skulle en enda tegelsten släppa från en släpkärra och sedan träffa en bil bakom så finns risken att den krossar både vindruta och personer i bilen. Det är enorma krafter det handlar om.

Lösningen på sådana här problem är att helt sonika hyra container att slänga skräpet i. Över hela landet finns företag som jobbar med att leverera containers och flak där du kan slänga ditt avfall, ditt skräp. Det positiva är att du inte ens behöver ta hand om det efteråt – det gör företaget åt dig. De ser till att det körs till rätt återvinningsstation och sedan sorteras.

Att hyra en container för återvinning av material är inte särskilt dyrt. Det handlar oftast om några få tusenlappar, pengar som snabbt sparas in både i form av bränslekostnader för många resor fram och tillbaka till sortergården, för insparad tid som kan läggas på andra viktigare åtgärder, men om olyckan är framme också i form av böter eller skadestånd på grund av att personer kommit till skada på grund av dåligt surrat bråte.

Vill du läsa mer om hur du ska gå tillväga för att hyra din egen container? Ett av de företag i Stockholms-regionen som erbjuder denna tjänst är SpångaMälarö Lastbilscentral. Här kan du därför läsa mer om både container och flak.