Schaktning och hur det utförs

Schaktning kan innebära bortforsling av jord men det är även en typ av markarbete. Ett arbete där man gräver och förbereder marken inför diverse byggprojekt. Genom att utföra tester kan man fastställa om jorden är tillräckligt fast. Sen när grunden är lagd så kan man schakta tillbaka jorden. Schaktning ser till att området blir stabilt […]