Ordentlig diesel i Göteborg!

En vanlig benämning för dieselolja är diesel. Det är ett drivmedel som används i motorer där tändningen bygger på kompression i stället för gnista. Diesel består av olika kolväten. Kolväte är i sin tur en molekyl som består av väte och kol. Bränslet är ett fossilt bränsle och är det näst vanligaste bränslet i Göteborg. […]