Högre kapacitet på lagret!

Nu har vi utökat vårt utrymme på lagret. En nyhet som varit efterlängtat för våra kunder. De nya lokalerna som ligger 200 meter från våra befintliga lokaler är på 3500 kvm och möjliggör att vi kan ha en högre beläggning på lagret och en bättre framförhållning vid planering och accepterande av uppdrag. De nya lokalerna […]